Tin tức

Đại hội Cổ Đông thường niêm năm 2019 - Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi

         Nằm trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi, sáng ngày 21/04/2019 tại Khu du lịch Sa Huỳnh (Sa Huynh Beach Resort) diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
 

 


         Về tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng Ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Ban lãnh đạo Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám Đốc và đông đảo Cổ động của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.

         Hội nghị thông qua các báo cáo của HĐQT Công ty:
         - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.
         - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và kế hoạch  hoạt động sản xuất kinh doanh sắp đến trong năm 2019.
         - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019

Một sổ hình ảnh của Hội nghị:

 


 

Related news

ABOUT US
Quang Ngai Tourism Joint Stock Company is an enterprise converted from Quang Ngai Tourism Company (April 2006).
Is a business specializing in hotels, restaurants, domestic and international travel. Currently, the company is a member of the Vietnam Tourism Association ... Read more
DMCA.com Protection Status
QUANG NGAI TOURIST JOINT STOCK COMPANY
   Address: 472 Quang Trung, Quang Ngai City
   Phone: (0255) 3 83 75 77 - (0255) 3 83 75 78
      Hotline : 0869 366 777
  Fax: ( 0255 ) 3 817 811
  Email: salesquangngaitourist@gmail.com
  Website: quangngaitourist.com.vn
     Fanpage: Quảng Ngãi Tourist