Tin tức

Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năn 2017 tại Khách sạn Hung Vương - 45 Hùng Vương - Quảng Ngãi
Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năn 2017 của sở thông tin và truyền thông Quảng Ngãi được tổ chức tại tầng 7 Khách sạn Hùng Vương. Nội dung hội nghị trao đổi về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại địa phương, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Hội nghị đưa ra kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2017 - những vấn đề đặt ra đối với địa phương; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; vai trò của thông tin và công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, trao đổi kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí với người phát ngôn của các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Related news

ABOUT US
Quang Ngai Tourism Joint Stock Company is an enterprise converted from Quang Ngai Tourism Company (April 2006).
Is a business specializing in hotels, restaurants, domestic and international travel. Currently, the company is a member of the Vietnam Tourism Association ... Read more
DMCA.com Protection Status
QUANG NGAI TOURIST JOINT STOCK COMPANY
   Address: 472 Quang Trung, Quang Ngai City
   Phone: (0255) 3 83 75 77 - (0255) 3 83 75 78
      Hotline : 0869 366 777
  Fax: ( 0255 ) 3 817 811
  Email: salesquangngaitourist@gmail.com
  Website: quangngaitourist.com.vn
     Fanpage: Quảng Ngãi Tourist