Tin tức

Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật bao gồm : luật điều ước quốc tế, luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế được tổ chức tại khách sạn Hùng Vương - 45 Hùng Vương - Quảng Ngãi


Related news

ABOUT US
Quang Ngai Tourism Joint Stock Company is an enterprise converted from Quang Ngai Tourism Company (April 2006).
Is a business specializing in hotels, restaurants, domestic and international travel. Currently, the company is a member of the Vietnam Tourism Association ... Read more
DMCA.com Protection Status
QUANG NGAI TOURIST JOINT STOCK COMPANY
   Address: 472 Quang Trung, Quang Ngai City
   Phone: (0255) 3 83 75 77 - (0255) 3 83 75 78
      Hotline : 0869 366 777
  Fax: ( 0255 ) 3 817 811
  Email: salesquangngaitourist@gmail.com
  Website: quangngaitourist.com.vn
     Fanpage: Quảng Ngãi Tourist